Official Bit Investment’s Podcast

BitCast EP11 คุยกับน้องกิ่ง KK เรื่อง Bitcoin SV กับคดีของ Craig Wright

January 24, 2020

สงสัยมานานว่าคดีความมันเป็นอะไรยังไง ที่มาที่ไปของการเถึยงกันในกลุ่มเรื่องของคดีความมันคืออะไร EP นี้เข้าใจแล้วครับ น้องกิ่ง KK ได้อธิบายไว้อย่างละเอียด

ติดต่อโทร 097 991 6988 email: suppakritb@gmail.com

http://www.thaibitcast.com

Play this podcast on Podbean App